Goedemorgen
Welkom op de website van Clip Son en Breugel (Cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden)
Hier vind je alle informatie over wie we zijn en wat we doen


Wie zijn wij?

Op basis van verplichtingen door de landelijke overheid aan gemeenten opgelegd, doen wij – gemiddeld een achttal CliPleden vanuit diverse invalshoeken – sinds het najaar 1999 aan collectieve belangenbehartiging voor mensen met een minimaal inkomen. In het kader daarvan proberen wij ook de plaatselijke politiek te beïnvloeden, die wij gevraagd en ongevraagd advies geven. Clip is een door B&W ingesteld, onafhankelijk orgaan.

Wat doen wij?

Het doel van CLIP is de situatie van de inwoners van Son en Breugel die zijn aangewezen op een minimuminkomen, te bespreken en te verbeteren. CLIP heeft tot taak burgemeester en wethouders ( of een vertegenwoordiging daarvan) gevraagd of ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen, die de vorming en uitvoering van het gemeentelijk beleid betreffen ten aanzien van alle inwoners met een minimuminkomen.
Om wille van een onafhankelijke belangenbehartiging is het belangrijk, dat CLIP zelfstandig functioneert. Dit betekent, dat de gemeente geen deelnemer is, wel gesprekspartner. CLIP bereidt in zijn eigen tempo zaken voor, waarna via periodiek overleg met de gemeente meningen, standpunten en adviezen kunnen worden uitgewisseld. De "participatie" bestaat uit medeweten, reageren en gevraagd en/of ongevraagd adviseren .

En verder?

We vinden het ook belangrijk dat de mensen die bij onze doelgroep horen, weten waar ze recht op hebben. Zo proberen we de gemeentelijke regelingen (inkomensverbetering) zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en helpen we als de aanvraag problemen oplevert, al is het maar om samen naar de balie te gaan.
We verzamelen zoveel mogelijk informatie die belangrijk kan zijn om de kwaliteit te verbeteren van het leven van dorpsgenoten die het met een (te) kleine beurs moeten doen. Regelmatig proberen we redactionele stukken te plaatsen op de site van sonenbreugelverbindt.nl  o.a. over kringloopwinkels (een impressie aangevuld met een overzicht van winkels met adressen en openingstijden).

Belangstelling om mee te werken?

Heeft u zelf een minimum inkomen of bent u op enige manier betrokken bij deze groep en wilt u met ons meedoen dan kunt u voor info terecht bij de secretaris van CliP via  clipsonenbreugel@gmail.com


Geen recente nieuwsberichten gevonden..
Andere recente items