Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Een groep vrijwilligers uit Son en Breugel die met dit platform de bewoners, jong en oud, de mogelijkheid biedt om gemakkelijk met elkaar in contact te komen, berichten en informatie met elkaar te delen, en ook om samen activiteiten op te zetten. Op deze manier kunnen ook plaatselijk nieuws en activiteiten eenvoudig toegankelijk worden gemaakt, passies worden gedeeld en tips, adviezen worden gegeven.   

Waarom?
Achtergrond van dit bewonersinitiatief is dat, nu de overheid zich meer en meer terugtrekt, de bewoners zelf meer initiatieven gaan nemen om met elkaar activiteiten op te pakken en om interesses en middelen te delen. Dit platform kan hierbij helpen door te verbinden.

Uiteindelijk doel?
Door een grotere betrokkenheid van de bewoners, duurzamere contacten en meer gezamenlijke activiteiten zal het welzijn in het dorp vergroot worden. Initiatieven die door de bewoners of groepen bewoners zelf en samen ontplooid worden, zullen uiteindelijk leiden tot een grotere betrokkenheid, duurzame contacten en meer gezamenlijke activiteiten. 

Motto: voor bewoners, door bewoners

Voordelen voor deelnemers
Waarom gratis deelnemen aan www.sonenbreugelverbindt.nl? Het is dé website van, voor en door bewoners van Son en Breugel Lokaal nieuws, groepen, pleinen, gidsen, activiteiten, TV & Video Gemakkelijk en veilig bewonerscontact en buurtactiviteit organiseren Handige netwerken, diensten, tips, adviezen en gratis apps en tools.

Partners

Het project wordt gesteund door een aantal partners: Gemeente, Archipel, de LEV groep,  Bibliotheek Dommeldal, 'Thuis, Summa College, Eerste Verdieping. 

Onze activiteiten zijn ondergebracht in de stichting SonenBeugelVerbindt.