Kom Erbij Son en Breugel is een klankbordgroep die in 2017 ontstaan is vanuit de adviesraad Sociaal Domein. Doel is het gemeentelijk beleid op het gebied van eenzaamheid te monitoren en voorstellen te doen om eenzaamheid in ons dorp te voorkomen en/of te beperken.

Leden:  

Willem Donkers (vz)

Jeannet Venekamp (notulen)

Boudewijn Ross

Jacqueline Timp (Adviesraad Sociaal Domein)

Arend Okken (PR)

Tineke Meeldijk (GGD)

Hannie Deelen (Buurtzorg)

Franc Das (Gemeente)

Ismene Borger (LEV groep)

Ciel Saris (agendalid)