Tips

Voor vrijwilligers: Protocol signalering eenzaamheid 

Vrijwilligers die in aanraking komen met personen waarvan je hoort of vermoedt dat eenzaamheid een rol speelt kan je vragen of het goed is dat je hun naam mag doorgeven aan de LEV groep en dat er daarna contact opgenomen mag worden om eenzaamheid te bespreken. zie ook bijgaand protocol signalering