Klankbordgroep

 

Willem Donkers (vz)

Jeannet Venekamp (notulen)

Boudewijn Ross

Jacqueline Timp (Adviesraad Sociaal Domein)

Arend Okken (PR)

Tineke Meeldijk (GGD)

Hannie Deelen (Buurtzorg)

Franc Das (Gemeente)

Ismene Borger (LEV groep)

Ciel Saris (agendalid)