Organisatie van de ASD

De Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel (afgekort ASD) is een vereniging en kent Statuten en Huishoudelijk Reglement. KvK inschrijving onder nr. 17224373.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Elke lid-organisatie heeft één afgevaardigde naar de ALV met stemrecht. Een organisatie kan ook een plaatsvervangend afgevaardigde hebben, die alleen stemrecht heeft bij afwezigheid van de afgevaardigde.

De ALV vergadert in de regel vier maal per jaar.

De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de ALV.

Werkgroepen

Het bestuur kan werkgroepen instellen. Het zal dit in elk geval doen als dat voor de advisering aan het College van B&W gewenst is. De werkgroepen, die per 2020 bestaan zijn:

  1. Participatiebeleid
  2. Gezondheidsbeleid
  3. Wmo beleid
  4. Cliëntondersteuners
  5. Communicatie/PR

De voorzitter van een dergelijke werkgroep is een bestuurslid . Een werkgroep kan structureel of tijdelijk van aard zijn. Tijdelijk, indien hij uitsluitend in het leven geroepen is om één concreet advies voor te bereiden.

Daarnaast participeert de ASD in werkgroepen, die door de gemeente of andere organisaties in het leven geroepen zijn. Per september 2020 zijn dat:

  1. Kom erbij
  2. Dementie Vriendelijk Son en Breugel

Contact

Op de volgende e-mail adressen zijn voorzitter resp. secretaris bereikbaar:

voorzitter.asd.senb@kpnmail.nl
adviesraadsociaaldomeinsenb@gmail.com

Bovendien staat op deze website een contactformulier onder de tab (aan de linkerzijde) "Contact" om een bericht te sturen naar de secretaris. Wij streven ernaar u dan binnen twee werkdagen een (voorlopige) reactie toe te zenden. Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw ideeën en wensen op het Sociaal Domein in Son en Breugel. De Adviesraad staat echter niet opgesteld voor bemiddeling bij of afhandeling van individuele klachten.

Indien u zich (gratis) wilt abonneren op onze maandelijks verschijnende nieuwsbrief kunt u dat opgeven op het bovengenoemde e-mail adres van de secretaris of op het contactformulier op deze website.

Indien u vanwege het onderwerp een bepaalde werkgroep wilt benaderen kunt u dat doen door dit bij de secretaris te melden. Hij zal u dan het goede contactadres doorgeven. De voorzitter Tom Thalhammer is bovendien bereikbaar onder tel. nr. 0499 477082.