Het BESTUUR is als volgt samengesteld:

Tom Thalhammer, voorzitter
René van Rossem, secretaris
Fred van het Nederend, penningmeester
Els van Dieten, vice-voorzitter
Ben van Bruxvoort, lid
Ad van Etten, lid
Cyrille Gradus, lid
Caroline Kersten, Lid (tot midio 2022)
Jaqueline Timp, lid


AFGEVAARDIGDEN per medio 2022 van de lidorganisaties van de ASD:

 

Organisatie

1e afgevaardigde

Achternaam

Voornaam

 

 

 

 

Belangenbehartiging Mantelzorgers S&B

ja

Dirkx

Berrie

Berkenstaete cliëntenraad

ja

Kaathoven, van

Lieseth

Bijna Thuis Huis

ja

Uijl, den

Sjef

BSB Son en Breugel

ja

Woude, van der

Kees

CG Platform

 

Kempen van

Maaike

CG Platform

ja

Lange, de

Jan 

CLIP

ja

Gorissen

Karin

Heilige Oda Parochie Breugel

ja

Soerland, van

Jolanda

HOi-Huis

ja

Steenvoorden

Frans

Jeugd

 

Kersten

Caroline

KBO Breugel

ja

Koks

Jan

KBO Son

ja

Versantvoort

Gerard

KVB, afdeling S&B

ja

Fransen

Truus

NVA/Stichting Meedoen

ja

Looij, van der

Diana

Protestantse Gemeente S&B

ja

Venekamp

Jeannet

PVGE

ja

Wijnakker

Thijs

S&B Verbindt

ja

Ross

Boudewijn

S&B Verbindt

 

Brouwers

Jan-Frans

Seniorenraad 

ja

Honk, van

Vera 

 

 

 

 

Stichting 2109

ja

Uijl, den

Simone

SWZ Zonhove Regioberaad

ja

Vulders

Lianne

Vluchtelingenwerk

ja

Laat, de

Teun

VMZ / Dementie Vriendelijk S&B 

ja

Dieten, van

Els

Wijk- en buurtverenigingen

ja

Donkers

Willem

Zonnebloem

ja

Wijns

Angeline

 

 

 

 

WSD Cliëntenraad

              vacature

 

 

Vrijwilligerscentrale

vacature

 

 

Kom Erbij

 geen

Donkers 

Willem

DementieVriendelijk Son en Breugel

 geen

Dieten, van

Els