Over deze website

Deze website van de Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel is gemaakt op het Platform van Son en Breugel Verbindt. De inhoud van de site wordt momenteel  actueel en compleet gemaakt.
In het linkerdeel staan de hoofdstukken. Elk hoofdstuk is in de tekst "rechts" toegelicht; in veel gevallen zijn hier verwijzingen (z.g. "links") opgenomen naar belangrijke op rijks- of gemeentelijk nieau. Van belang zijnde documenten , behorend bij het hoofdstuk, zijn beschikbaar onder één van de  knoppen linksonderaan.
U opent een document door te klikken op het veld van het document en daarna op "download", want waar "download" wordt genoemd, wordt "lezen" bedoeld! 
Na opening van een document kan dat worden gedownload.

Met een klik op het logo (linksbovenaan) keert men terug naar het beginscherm.
Met een klik op HOME (het huisje; linksboven in de banner) leidt terug naar het beginscherm van Son en Breugel Verbindt.


Geen recente nieuwsberichten gevonden..