Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn in april 2008 vastgesteld. In 2019 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement ge-update en toegesneden op de verbrede rol en taken van de adviesraad sociaal domein Son en Breugel.